Wydawnictwo

Wydawnictwo Liberi Libri wydaje recenzowane książki naukowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
Wydaliśmy książki z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii oraz filozofii.

Wydawnictwo znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,
zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.12.2019 r.

Wśród wydanych przez nas książek są monografie naukowe,
w tym również książki będące głównym osiągnięciem w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich,
zawsze zakończonych sukcesem.

Książki przez nas wydane są nagradzane prestiżowymi nagrodami.

Książka pt. Uprzedzenia w Polsce pod redakcją Anny Stefaniak, Michała Bilewicza oraz Mikołaja Winiewskiego
uzyskała specjalne wyróżnienie na Gali Nagrody Teofrasta w edycji 2016 r.

Książka Jana Cieciucha pt. Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości
otrzymała Nagrodę Teofrasta za najlepszą książkę naukową w Polsce w edycji 2014 r.

 

onas naszeatuty faq
kontakt