Uprzedzenia w Polsce

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Anna Stefaniak, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski
  • Recenzenci:
    prof. Ewa Gołębiowska, prof. Barbara Weigl
  • Sposób cytowania:

    Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę