Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych

Informacje o książce

  • Autor:
    Magdalena Budziszewska
  • Recenzenci:
    prof. Barbara Bokus, prof. Maria Straś-Romanowska
  • Sposób cytowania:

    Budziszewska, M. (2015). Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę