Idea

Wydawnictwo Liberi Libri wydaje recenzowane książki naukowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
Wydaliśmy książki z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii oraz filozofii.

Wydawnictwo znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,
zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.12.2019 r.

Wśród wydanych przez nas książek są monografie naukowe,
w tym również książki będące głównym osiągnięciem w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich,
zawsze zakończonych sukcesem.

Książki przez nas wydane są nagradzane prestiżowymi nagrodami.

Książka pt. Uprzedzenia w Polsce pod redakcją Anny Stefaniak, Michała Bilewicza oraz Mikołaja Winiewskiego
uzyskała specjalne wyróżnienie na Gali Nagrody Teofrasta w edycji 2016 r.

Książka Jana Cieciucha pt. Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości
otrzymała Nagrodę Teofrasta za najlepszą książkę naukową w Polsce w edycji 2014 r.


Zwieńczeniem pracy naukowej jest publikacja.
Dzięki niej uzyskane wyniki zostają wprowadzone do skarbnicy ludzkiej wiedzy.

Co zrobić, żeby była to skarbnica żywa, a nie martwe archiwum?
 
Przede wszystkim publikacja powinna dotrzeć do jak największego grona
potencjalnie zainteresowanych odbiorców, dzięki którym publikacja będzie żyła.
 
Tradycyjny obieg wydawniczy nie gwarantuje zbyt dużej dostępności.
Książki naukowe są wydawane w niewielkiej liczbie egzemplarzy i są dość drogie.
W konsekwencji, nawet jeśli są wydawane, pozostają nieznane i nie są cytowane.
Brak cytowań oznacza w gruncie rzeczy śmierć książki naukowej.
 
Wydawnictwo Liberi Libri oferuje nowoczesną formę wydawania książek naukowych,
dzięki której publikacje będą dostępne dla wszystkich potencjalnych czytelników.
 
 Rezygnujemy z tradycyjnego obiegu księgarskiego. Książki nie są wprowadzane do księgarni i nie są sprzedawane. 
Egzemplarze wydrukowane w tradycyjnej formie papierowej trafiają do bibliotek naukowych (spis bibliotek znajduje się tutaj),
a książka w formie elektronicznej jest dostępna bezpłatnie na stronie Wydawnictwa oraz w bazie Google Books, na zasadach open access.